Leden 2008

Výtvarné Kroužky

31. ledna 2008 v 16:07 | Fogytko |  Kroužky
Výtvarka hrou Podrobnosti
věk6-9 letcena1800,- Kč rok/1000,- Kč pololetí
časčtvrtek 14:00 - 15:30místo konáníDDM Ulita
Výtvarka 1 Podrobnosti
věk7-11 letcena1200.00,- Kč rok / 650.00,- Kč pololetí
časúterý 14:00 - 14:45místo konáníDDM Ulita
Výtvarka 2 (OBSAZENO!) Podrobnosti
věkI. stupeň ZŠcena1800.00,- Kč rok / 1000.00,- Kč pololetí
časstředa 14:00 - 15:30místo konáníDDM Ulita
Výtvarka 3 (OBSAZENO!) Podrobnosti
věkII. stupeň ZŠcena1800.00,- Kč rok / 1000.00,- Kč pololetí
časstředa 15:40 - 17:10místo konáníDDM Ulita
Výtvarná školička 1 (OBSAZENO!) Podrobnosti
věkod 4 do 7 letcena1200.00,- Kč rok / 650.00,- Kč pololetí
časpondělí 13:00 - 13:45místo konáníDDM Ulita
Výtvarná školička 2 Podrobnosti
věkod 4 do 7 letcena1200.00,- Kč rok / 650.00,- Kč pololetí
časpondělí 14:00-14:45místo konáníDDM Ulita

Bedřich Smetana

24. ledna 2008 v 19:37 | Langoš |  Referáty

Bedřich Smetana

Bedřich Smetana
Bedřich Smetana
Význam:
Narození
Datum:2. března 1824
Místo:Litomyšl
Úmrtí
Datum:12. května 1884
Místo:Praha
Citát
Bedřich Smetana (2. března 1824 Litomyšl - 12. května 1884 Praha) byl významným českým hudebním skladatelem, dnes známým především cyklem symfonických básní Má vlast a operami Libuše a Prodaná nevěsta. Jeho skladby vznikaly v období romantismu.

Život

Smetana se již od svých 4 let na popud svého otce věnoval hudbě. Učil se hrát na housle a později i na klavír. V šesti letech poprvé vystoupil na veřejnosti s předehrou k Auberově opeře Němá z Portici u příležitosti akademie filosofů.
Po absolvování základní školní docházky šel studovat gymnázium v Plzni, ale studiu se moc nevěnoval. V 15-ti letech při návštěvě příbuzných v Novém Městě nad Metují milostně vzplanul ke své o rok starší sestřenici Louise. Se svými rodiči se zúčastnil Jiřinkové slavnosti. Zkomponoval polky Lousina polka a Jiřinková polka. Po odmaturování odchází za prací do Prahy, kde studuje hudbu u Josefa Proksche, sám se živí jako učitel hudby v rodině hraběte Leopolda Thuna.
Poté roku 1848 zakládá svůj vlastní hudební ústav a roku 1849 se žení s Kateřinou Kolářovou, s níž má během 5-ti let čtyři dcery: Gabrielu, Bedřišku, Kateřinu a Žofii (která přežila). Právě smrt hudebně nejtalentovanější dcery Bedřišky zasáhla Smetanu na tolik, že na její památku zkomponoval klavírní Trio g moll.
V letech 1856-1861 žije ve švédském Göteborgu, kde komponuje další polky a řídí koncerty klasické hudby. Při návratu do Čech mu v roce 1859 umírá i jeho první žena (zemřela v Drážďanech a jejíž památce Smetana věnoval třetí část kvarteta Z mého života). V Čechách pak často pobýval v Obříství, kde se v roce 1860 oženil podruhé s Barborou ("Betty") Ferdinandovou; ještě se na rok vrátil do Švédska. Poté se marně ucházel o místo ředitele pražské konzervatoře a potýkal se s finančními problémy.
Úspěch mu zajistilo až uvedení opery Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta, kterou složil v letním sídle v Obříství. Za Branibory v Čechách také získal cenu za nejlepší českou operu. Ale první opravdovou typicky českou operou byla až Prodaná nevěsta. Díky tomuto úspěchu se v roce 1866 stal dirigentem orchestru Prozatímního divadla.
Po roce 1870 se začal zhoršovat jeho zdravotní stav. Náhle trpěl úpornými kožními vyrážkami a řadou dalších obtíží. Až do nedávna se myslelo, že důvodem těchto komplikací byl syfilis. Toto tvrzení však vyvrátil doktor Jiří Ramba, který zkoumal lebku Bedřicha Smetany. Nechal zhotovit rentgenové snímky a lebku přeměřil. Svým výzkumem zjistil, že Smetana měl výrazně menší pravou část obličeje, kterou se v pozdějším věku snažil zakrýt mohutným plnovousem. I další nález ho hodně překvapil, zjistil totiž, že na obličejových kostech měl jednoznačné známky dlouhodobého infekčního zánětu - osteomyelitidy. Ve zkratce se dá říct, že Smetana jako jedenáctileletý v době, kdy pobýval v Jindřichově Hradci, utrpěl těžké zranění a přechodně ztratil sluch. Došlo k tomu nejspíš při explozi nálože, skleněné láhve naplněné střelným prachem, kterou chlapci zakopali na poli. Výbuch vmetl Smetanovi do obličeje střepy, čerstvě pohnojenou půdu a navíc mu ránu vymyli nečistou vodou z nedalekého rybníka Vajgaru. Vznikl zánět, který Smetana při tehdejší neznalosti antibiotik a dalších léků, jako zázrakem přežil. Jenomže zánět později přešel do chronického stádia a zachvátil mozkové pleny, čímž se podle současného lékařského poznání vysvětlují nejrůznější obtíže, které musel skladatel po celý život snášet.V dobových dokumentech se můžeme dočíst, že ho trápilo ,, zapálení močového měchýře", často u něho docházelo ke ,, krčním katarům", měl závratě a zvracel. Mikroskopické vyšetření prokázalo, že zánět těžce postihl také ušní kůstky, což vedlo k postupné ztrátě sluchu. Nakonec se dostavily i psychické potíže. To vše spolu s velmi bolestivým a hnisavým zánětem kůže, mylně pokládaným za příznaky jinak nebolestivých luetických vředů, vedlo k všelijakým dohadům o příčinách jeho nemoci.[zdroj?] Poslední léta svého života strávil Smetana u své dcery Žofie a jejího manžela v myslivně v Jabkenicích u Mladé Boleslavi (žil zde od roku 1875). Ani obtíže a hluchota ho ale nezlomily a komponuje dál opery Tajemství, Hubičku a Čertovu stěnu, oba smyčcové kvartety, klavírní cykly Sny a České tance, řadu sborových děl, dokončil zde cyklus Má vlast a začal nový cyklus symfonických tanců Pražský karneval.
Jeho zdravotní stav se prudce zhoršil v roce 1884 a tak musel být 20. dubna 1884 převezen do ústavu pro duševně choré V Praze - Kateřinkách. Těžké poslední chvíle skladatelova života popsal Antonín Sova v básni Smetanovo kvarteto Z mého života. Na stavbě Národního divadla řekl Bedřich Smetana památnou větu "V hudbě je život Čechů."

Spřátelený blog!

24. ledna 2008 v 19:28 | Tým myšlenka |  Spřátelené
Máme nový spřátelený blog.(tým myšlenka mu dělal záhlaví) TADY

Zkoušení z přírodopisu

24. ledna 2008 v 15:57 | Langoš |  Fotogalerie

Mučíme Pavla v koši.

24. ledna 2008 v 15:55 | Langoš |  Fotogalerie

Nová tabule myšlenky.

24. ledna 2008 v 15:49 | Langoš |  Fotogalerie

Výpočet tlaku

23. ledna 2008 v 16:44 | Fogytko |  Pomůcky
Výpočet tlaku:
Clapec který jede na saních má hmotnost 35 kg a na saních je s ním i sestra která váží 25 kg.
Plocha skluznic saní je 30 dm čteverčných.Vypočti zda mohou vjet na led který má hmotnost 3100 pascalů?
Zkrácené zadání:
Chlapec:35kg=350N
Sestra:25 kg=250 N
Plocha skluznic saní:30 dm čtevečných=0,3 m čtverečných
Vzorec:
p=F/S
Výpočet:
350N+250N=900N
900N:0,3m čtverečných=/.10
9000:3=3000Pa
Clapecmůže vjet se sestrou na led.

Řád školní jídelny

22. ledna 2008 v 18:08 | Fogytko |  Jídelna
čl.1 -základní ustanovení
V jídelně se žáci chovají podle pokynů dozírajících a podle řádu školní jídelny. Při porušování tohoto řádu je možné žáka přechodně vyloučit ze stravování písemným sdělením rodičům.
čl.2 - placení stravného
Žák do konce měsíce odevzdá potvrzení o zaplacení stravného a zakoupí si osobní kartičku do snímacího přístroje. S tou se přihlašuje u výdeje před vydáním obědu. Snímací přístroj odečítá jednotl.vyzvednuté obědy.
čl.3 - chování v jídelně
Žáci v jídelně neběhají, nehlučí, nepředbíhají. Nevstupují do provozních prostor, dbají na pořádek. Odnášejí použité nádobí na určené místo. Uklidí po sobě místo, pokud ho znečistí - utřou stůl, atd.
Své věci ukládají v šatně.
Žáci se zdržují v prostoru před jídelnou pouze při dozoru dospělých.
V případě úrazu se žák obrátí na učitele, který koná dozor, nebo vedoucí ŠJ.
Pokud mají žáci připomínky k provozu ŠJ nebo k jídlům, obrací se na vedoucí ŠJ nebo ředitele školy.
ZŠ Molákova, Za Invalidovnou 579/3
Mgr.Ivana Samková, řed.školy
Školní jídelna při ZŠ Molákova patří mezi nejmoderněji vybavené školní kuchyně - v provozu po rozsáhlé rekonstrukci po povodních od 1.12.2003. Je vybavena nejmodernější kuchyňskou technologií, která odpovídá současným požadavkům.nabízíme na výběr ze dvou jídel - Stravujeme žáky karlínských škol, mateřskou školu, cizí strávníky.
Vedoucí Školní jídelny: p. Jana Staňková, tel. 284812087
Změna ceny obědů od 1. 9. 2005
1. - 4. třída________________20,-Kč
5. - 9. třída________________22,-Kč
učitelé a zaměstnanci________23,-Kč
studenti SŠ________________23,-Kč
cizí strávníci_______________46,-Kč
Obědy lze vydávat do přinesených nádob pouze první den nemoci!!!!!!
Jsme školní stravovací zařízení, nelze jídlo vydávat do přinesených nádob.

O ZŠ Molákova

22. ledna 2008 v 18:07 | Fogytko |  O naší škole
Základní škola Molákova je pavilónová škola. Disponuje čtyřmi pavilóny, které jsou určeny pro školu, školní družinu, školní jídelnu, školní tělocvičny a v jednom vchodu je umístěna mateřská škola.
Škola má jednotlivé vchody rozdělené podle odbornosti. ŠD má k dispozici jeden vchod s veškerým vybavením pro děti /učebny, pracovny, žákovskou knihovnu, která je k dispozici pro všechny žáky školy/. Další vchod je zaměřen na přírodovědné předměty - matematiku, fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis, informatiku /pro žáky 2. stupně/.
Učebny dějepisu, českého jazyka, výtvarných činností a hudební výchovy jsou odborně zařízeny a slouží pro žáky 2. stupně. 1.stupeň má pět tříd, které jsou vybaveny a zařízeny tak, aby odpovídaly věkovým kategoriím těchto dětí.
Malá tělocvična má rozměry 168,6 m2, velká tělocvična 504,5 m2. Obě tělocvičny jsou vybaveny sportovním zařízením a podlahou s umělým povrchem Regupol. V dopoledních hodinách tělocvičny slouží pro výuku tělesné výchovy pro naši a dvě okolní školy, odpoledne pro zájmovou činnost a sportovní aktivity dětí a večer pro tělovýchovné a sportovní kluby a organizace. K dispozici je sociální zařízení, šatny a sprchy.
V tomto pavilónu se nachází ordinace dětské zubní lékařky, která zajišťuje preventivní a následnou péči o děti naší i okolních škol.
Školní jídelna je zařízena moderním nábytkem, k dispozici jsou šatny, sociální zařízení. Školní kuchyně je vybavena nejmodernější technologií, která odpovídá hygienickým požadavkům EU.
Otevřená školská zařízení - fotbalové hřiště s umělým trávníkem, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště s herními prvky nabízí nadstandartní podmínky /sportovní náčiní, dohled správce/. Hřiště jsou v provozu celý rok. Od dubna do konce října i o víkendech.

Hudebka

19. ledna 2008 v 8:50 | Langoš |  7.třídy
Nakonec III. díl

Monika Širůčková

17. ledna 2008 v 22:40 | IviQ |  Něco o učitelích
Monika Širůčková
Učí : Angličtinu

HV 7.Třída

17. ledna 2008 v 22:37 | Ivík |  Fotogalerie
7.Třída Při HV v roli Jakub Dvořáček a Tomáš Beran


7.třída při HV

17. ledna 2008 v 15:27 | Langoš |  7.třídy

Libuše Oběrková

17. ledna 2008 v 13:58 | IviQ |  Něco o učitelích
Libuše Oběrková
Učí : Hudebku

Kdo zníčil hodiny ??

17. ledna 2008 v 13:51 | kindlloska |  Drbárna

Básnička na němčinu

9. ledna 2008 v 16:45 | Iviček |  Pomůcky

Test HV

9. ledna 2008 v 16:41 | Kindlosik |  Testy

test z matiky

9. ledna 2008 v 15:40 | Ivík |  7.třídy
10.1 z matematiky, Co v nom bude ? :
Část z celku
Sčítání a odčítání zlomků
Dělení a násobení zlomků
Převádění smíšených čísel

8.1

8. ledna 2008 v 17:42 | Tým Myšlenka
Dnes 8.1
Žádná zajímavost se nestala teda jedna možná ,ale zatím to nikdo nevi xD .až to bude vědět víc lidí budeme informovat .... dnes si jenom jedna 6. při tělocviku nejspíš zvrkla kotník . Blbě skočila na kozu :D --- Konec ---