Březen 2008

Nálepka na zdi ve škole

31. března 2008 v 16:22 | Fogytko |  Drbárna
Zmenčíla IviQ

Tento design už je minulostí !!

31. března 2008 v 15:53 | IviQ |  Novinky
clickni na celí článek - Velký OBR

Vzorečky pro výpočet trojúhleníku

26. března 2008 v 16:53 | Fogytko |  Pomůcky
obvod:a+b+c
obsah:a.Va:2(b.Vb:2, c.Vc:2, d.Vd:2.......atd)

Vzorečky pro výpočet kosodelníku

26. března 2008 v 16:52 | Fogytko |  Pomůcky
obvod:a+b+c+d
obsah:a.Va(b.Vb, c.Vc, d.Vd.......atd)


►►Pozvánka - 1.Rok

25. března 2008 v 18:01 | IviQ - Langos,Coole,fogytko |  Novinky
Prosíme kdo ví že přijde at se podepíše do komentářů!! At mu můžeme vyrobit diplom za účast !!!
Děkujem Myšlenáci - IviQ

Desing od IviQa pro náš spřátelený web

25. března 2008 v 17:43 | IviQ |  Spřátelené
Click na celý článek a oběví se ti to vetší !!!

Milena Čemusová

25. března 2008 v 17:19 | IviQ |  Něco o učitelích
Milena Čemusová
Učí : Přírodopis , Zeměpis ,Chemii

Význam Slov ,Sousloví ATD

25. března 2008 v 16:24 | Fogytko |  Pomůcky
1.vyznam slov:
Večný: říká,co slovo znamená ve slovníku spisovné češtiny ssč
Mluvnický:mluvnické kategorie například:stůl podstatné jméno 1.pad
č.jed notné mužský rod hrad
2.Sousloví,rčení:
Sousloví:spojení více slovy zvlášt které mají jeden význam například:anglicky jazyk
4. synonyma,Hononima,Antonima:
Synonima: Slova stejného nebo podobného významu napr.obydlí: dům chata stan Hononima:Slova stejně znějící která mají různý význam například raketa tenisová vesmírná
Antonima Slova opačného významu například černá bíla
4.Skládání a odvozování:
Odvozování:pomocí předpony a přípony například prales lesník zálesák
Skládání:lesopark lesotundra lesostep

Warez house

25. března 2008 v 16:23 | Fogytko
Jedná se o webovu stránku s možností stahování dat(filmů,systémů do PC atd...)
Na stránce je povoleno stáhnout 10 Mb a poté se musí čekat 99 minut aby bylo možné stahovat data.
Pokud již máte vybraný film zkopírujte si do druhého otevřeného prohlížeče/záložky odkaz a po načtení zvolte free.Nyní se zobrazí stránka na které musíte čekat cca 2 minuty na zadání kódu.Kód musíte zadat správně a záleží i na velikosti písmen.Pokud zadáte kód správně zobrazí se vám okno pro stažení souboru.Zvolte uložit a vyberte umístění.Pokud ale kód zadáte špatně musíte se o jednu stránku vrátit zpět a čekat zase cca 2 minuty na zadání nového kódu.
Pozor:nevyplňujte v kolonce jméno své sjutečné jméno.(viz registrace)
Nepoužívejte pokud máte IP adresu zaregistrovanou na skutečné jméno

O ZŠ Molákova

25. března 2008 v 16:14 | Fogytko |  O naší škole
Základní škola Molákova je sídlištní školou s čtyřicetiletou tradicí. Je školou s právní subjektivitou, zřizovanou obcí. Nacházíme se v mimořádném prostředí v Karlíně v Praze 8.
Jsme školou pavilónovou, umístěnou v přírodnm areálu s rozlehlým sportovním zázemím. Školu navštěvují žáci z okolního sídliště a ze staré zástavby karlínské oblasti. K dispozici pro školu, karlínské děti a veřejnost jsou dvě sportovní hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště s herními prvky a pískovištěm. Pořádek, bezpečnost a provoz zajišťuje správce.
V prostorách školy je ordinace zubní lékařky, která zajišťuje preventivní a následnou péči žákům naší i okolních škol. V areálu je Mateřská škola, která sem byla přestěhována po povodních.
Ve škole jsou dvě tělocvičny, školní kuchyně s výběrem dvou jídel, školní jídelna, kterou navštěvují žáci naší školy a okolních škol. Základní škola poskytuje základní vzdělání podle vzdělávacího programu školy - Základní škola č.j. 16847/96-2-1.-9. ročníky.
Cizí jazyky - AJ, NJ jsou vyučovány od 3. ročníku 3 hod. Volitelné předměty se vyučují od 7. ročníku 2 hod. týdně - semináře ekologie, zeměpis, chemie a informatika, Nj a společensko-vědní. Informatika se vyučuje také ještě v rámci Pracovní činnosti.
Nepovinné předměty jsou zaměřeny na rozvoj dovedností v různých oblastech /sportovní, hudební, výtvarný, dyslektický kroužek, Angličtina pro nejmenší/
Žáci naší školy mají možnost v plné míře získat kvalitní vědomosti, schopnosti, které jim zajišťují jejich další rozvoj na dalším stupni vzdělání. Využíváme k tomu všechny formy, metody, které vedou k tvořivému přístupu žáků k získání vzdělání. Škola je vybavena pomůckami a technickým vybavením, které odpovídají nadstandartním požadavkům výuky. Tu doplňujeme vzdělávacími akcemi, které vhodným způsobem doplňují a tvoří nástavbu výuky.
V oblasti výchovy jsme dosáhli pozitivního výsledku. Žákům naší školy jsou vlastní dobré mezilidské vztahy ve všech úrovních, u dětí převažuje pozitivní chování, jsou slušné a ohleduplné. Nemusíme řešit závažné problémy šikany nebo experimentřování s drogou, či vandalismus.
Přínosem pro naší školu je stabilita a profesionalita pedagogického sboru. Učitelé "mají chuť" a nadšení pro práci s dětmi.
Ve škole pracuje školní psycholog, který je nápomocen řešit veškeré problémy dětí.
V obloasti ekologie již sedmým rokem pokračujeme ve výchově zdravého ekologického myšlení u žáků spojením teoretických poznatků s praktickým řešením ekologických problémů - aktivní účast žáků v třídném odpadu.
Naše škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí po ničivých povodních v roce 2002. V současné době patří k moderním, krásným školám s mimořádným vybavením. Všichni zaměstnanci školy usilují o to, aby děti z naší školy byly vzdělané, slušné a dobře připravené na další stupeň vzdělání.

Projekt Meine Familie(Němčina)

25. března 2008 v 16:12 | Fogytko |  Projekty
Nalepte obrázek od vyučujícího o který jste si mohli zažádat(pokud jste si nepožádali budete muset nakresilit členy rodiny sami.Poté připište k jednotlivým členům všechny informace které o nich už dovedete říci(samozdřejmě v Německém Jazyce)

Projekt ICH(Němčina)

25. března 2008 v 16:10 | Fogytko |  Projekty
Nalepte svoji fotografii nebo se namalujte a dopište k sobě vaše údaje(Jméno,Příjmení,Odkud pocházíte,kde bydlíte,jaké je vaše telefoní číslo a jaká je vaše adresa)

Nepovinné předměty

25. března 2008 v 16:04 | Fogytko |  O naší škole
Nejsou nám lhostejné volné aktivity žáků,jejich mimoškolní činnost a rozvíjení talentu, schopností a touhy po tvořivé aktivitě dětí.
Z velké nabídky našim žákům otvíráme podle zájmu tyto aktivity:
V rámci nepovinných předmětů:
1. stupeň - Pohybové a sportovní aktivity "Zdravíčko"
1 hod. týdně /vede paní učitelka Aksamitová/
1 hod. týdně - Dramatický kroužek /vede paní vychovatelka Požárová/
1 hod. týdně - Výtvarný kroužek /vede paní vychovatelka Hošková/
5.- 9. třídy - Užité výtvarné činnosti - 1 hod. týdně /vede Mgr.Adamcová/
6.- 9. třídy - Sportovní hry - 2 hod. týdně /vede Mgr.Voborník/
Kroužky: 1.stupeň
Náprava poruch učení 2 hod. týdně /vede Mgr. Malý - školní psycholog/
Počítače - 1.stupeň - 1 hod.týdně - zajišťuje agentura
Florbal - 1.stupeň - 1 hod.týdně - zajišťuje agentura
Aerobik - 1.stupeň - 1 hod.týdně - zajišťuje agentura
Sportovní hry - 1.stupeň - 1 hod.týdně - zajišťuje agentura

E-Mail na Pani Ředitelku

25. března 2008 v 15:56 | © Myšlenáci © |  O naší škole

molakova@iol.cz


Preventivní program ZŠ Molákova

25. března 2008 v 15:54 | Fogytko |  O naší škole
Projekt primární protidrogové prevence naše škola realizuje s preventivním a terapeutickým centrem Response o.s. /Lucemburská 17, Praha 3/.
Projekt je zaměřen pro žáky 7. ročníku /základní preventivní program/, pro žáky 8. a 9. ročníku pokračuje nástavbový program.
Základní preventivní program:
1. část - Co je droga a vztah žáků k ní
2. část - Jednotlivé druhy drog, jejich účinky, rizika užívání
Nástavbový preventivní program: Závislost a její důsledky.
Lektoři jsou zkušení v oboru primární prevence patologických jevů mládeže, realizační tým byl vyškolen a práce týmu je pod supervizí o.s. Response.
Cílem realizace programů je poskytnout co nejpravdivější informace o psychických, zdravotních a společenských důsledcích užívání návykových látek. Žáci jsou přitažlivou a zajímavou formou seznámeni jednak s objektivními informacemi z této oblasti, jednak se skutečnými příběhy ze života závislých /působení na emoce žáků/.
Ve zpětné vazbě žáci hodnotí program jako zajímavý, poutavý, poučný, přinášející konkrétní informace o životním stylu narkomanů, o účincích a riziku užívání drog, program ovlivnil jejich postoj k užívání drog. Zpětná vazba od žáků těchto věkových skupin potvrdila poměrně vysokou toleranci k užívání alkoholu a tabáku a výrazný nesouhlas s užíváním drog.
S firmou Response se budeme ve zvýšené míře dále věnovat prevenci užívání alkoholu a tabáku, které je v celé naší společnosti vysoce tolerované.
Žáci 5. ročníku navštěvují programy prevence v DDM Krynická, Praha 8, které jsou vhodně zaměřené na tuto věkovou kategorii.
Veškeré aktivity v oblasti preventivních protidrogových programů finančně garantuje MČ Praha 8, Odbor zdravotnictví a sociálních služeb s odbornou pomocí drogové koordinátorky Mgr. Karmelitové.
Viditelným výsledkem těchto preventivních programů je, že naši žáci s drogou neexperimentují, že neřešíme problémy ani s užíváním alkoholu a ani jsme se nesetkali s nabízením drog v oblasti kolem naší školy.

Něco o školní družině

25. března 2008 v 15:54 | Fogytko |  O naší škole
Školní družina:
vychovatelka - pí. Eva Hošková
vychovatelka - pí. Michaela Požárová
Školní družina je umístěna v 1. pavilónu A /prostřední vchod - A-2/, děti mají k dispozici dvě učebny a jednu pracovnu na výtvarné a pracovní činnosti. Třídy jsou vybaveny nadstandartními hračkami, pomůckami, hrami, knihami,určenými pro věk dětí 1. stupně. Mohou využívat mimořádný areál školy, hřiště, školičku v přírodě, travnaté plochy. Děti zapsané ve školní družině mohou navštěvovat kroužky a mimoškolní aktivity školy. Děti do aktivit odvádí vychovatelka. Pitný režim ve ŠD je umožněn buď automatem /omezený sortiment s ohledem na zdravou výživu /za přinesenou finanční částku, nebo zajišťuje ŠD po domluvě s rodiči.
Výše úplaty ve ŠD je nezměněna - od 1.2.2005 je stanovena ve výši 100,-Kč měsíčně.
Zahájení provozu ve ŠD začíná 3.9.2007.
Program :
BŘEZEN: jarní hry na hřišti -míčové hry,závody
hry se sociálním zaměřením,cítěním-spolupráce,učíme se pomáhat si
"všude žijí lidé"- práce s encyklopedií,mapou
zábavné odpoledne-hry,soutěže,tanec
"Kdo ví,odpoví"-soutěž jednotlivců
Velikonoce-vyprávění o velikonočních zvycích,barvení vajíček,velikonoční přání

Taháky

21. března 2008 v 18:52 | Langoš |  Pomůcky
Když chce mít někdo dobrou známku, musí se učit. Ne, nebojte se, teď tím nemyslím učení látky ze sešitů či učebnic, ale učení toho, "jak si udělat tahák". Co není v hlavě, musí být na papíře. Let's begin!

Trochu psychologie

Učitelé většinou nic nepostřehnou, když se na ně nedíváte, či jinak na sebe neupozorňujete. A tak to je se vším. Učitelé ví, že to může něco znamenat -- třeba, že kontrolujete, zda se dívají oni na vás. Ikdyž oni spíše kontrolují opisování a šeptání výsledků a někdy se to prostě musí. Ale taháky jsou většinou menší a mají být menší, a tím pádem hůře zachytitelné.

Čím to napsat

Jsou v podstatě dva způsoby jak přenést text na materiál: ručně a přes tiskárnu z počítače. Dělat to na počítači je zřejmě nejlepší způsob, protože napíšete stejná, čitelná a při tom malá písmena.

Pokud se rozhodnete udělat to ručně, tak si vezměte na psaní něco, co je pokud možno tenké a čitelné(tedy ne dopisující tlustý stříbrný fix). Pište nejmenšími písmeny, co přečtete.

Pokud se rozhodnete to udělat na počítači, tak jste na správné cestě. Na editoru, který si vyberete nezáleží. Záleží na velikosti písma. Ta je variabilní pro každého člověka. Použitelné jsou velikosti písma 2 - 8. Já používám velikost 3. Tyto velikosti by měla zvládnout každá dnešní tiskárna.

Forma textu

Struktura

Doporučuji psát heslovitě a stručně.

Komprimace

Jestli to zvládnete přečíst, tak nejlepší je psát tak, že vynecháte samohlásky a mezery. Tento postup se zrodil v éře mobilů. Text zabere méně místa. U samohlásek se to dělá tak, že odstraníte všechny samohlásky, které nejsou na prvním místě ve slově. U mezer se to dělá tak, že se vynechá a příští písmeno je velké. Čte se to pomalu a monotónně. Ač se to tak nezdá, je to opravdu čitelné! Náš mozek je génius :)

Před zkrácením: Sova pálená je pták z řádu sov. Má velké oči.
Po zkrácení: SvPlnJPtkZŘdSv.MVlkOč. = 50%

Materiál

Ve většině případů je nejlepší použít papír. Dále ještě doporučuji přelepit papír průhlednou lepící páskou, aby byl kluzší, pevnější a nerozmazával se.

Pokud chcete mít jako materiál lepící pásku a máte k dispozici počítač s inkoustovou tiskárnou, přišel jsem náhodou na jeden způsob: zvyšte u tiskárny hustotu barvy(v jejím ovladači), vytiskněte tahák, přelepte papír z potisknuté strany průhlednou lepící páskou, opatrně sundejte a tadá, máte to na něčem průhledném, co můžete např. nalepit na propisku.

Kam to schovat

Tady se může konečně zapojit vaše fantazie :]. Já jsem přišel na tyto způsoby: pod potítko, pod rukáv, do dlaně, doprostřed průhledných propisek, nalepit na propisku, vyrobit propisku se čtecím okénkem. Vůbec -- s propiskou lze nejlépe manipulovat, protože je to téměř jediná věc, co můžete mít v ruce.
Je mnoho způsobů, jak si ušetřit námahu tím, že se budete učit. Jedním z nich je napsat si tahák. Zde nalezneš pár rad na několik typů taháků!
Snad nejstarší a nejoblíbenější jsou taháky napsané na kousku papíru, ale teď kam s nima???
Jeden ze způsobů je, že si svůj pracně vyrobený tahák necháš jen tak v ruce nebo pod rukávem(v tom případě je vhodné mít tričko s dlouhými rukávy). Tento způsob je sice dost nebezpečný co se týče možnosti odhalení ale i tak se dá použít.
Další způsob je o něco lepší. Svůj tahák si dáš za obal sešitu který si necháš na lavici(ovšem jen u učitelů kteří nevyžadují vyklizení lavice při testu:-D). Ale i v tomto případě je vhodné mít například tmavý obal na daném sešitě nebo učebnici.
Dále si můžes tahák dát pod svůj test(vhodné když píšete na své papíry a ne když vám je vyučující rozdá).
A teď se konečně můžu dostat ke svým oblíbenějším způsobům...
Svůj tahák si můžeš dát velmi snadno do pouzdra, záleží ovšem, jaký druh pouzdra máš. Každopádně si ho necháš otevřené na lavici a do něj si vložíš svůj tahák. V tomto případě je nejvhodnější když sedíš v zadních lavicích a vyučující neprochazí lavice. V opačném případě když se blíží k tvé lavici pouzdro okamžitě zavři. Ale nenápadně! Nejlepší je si před hodinou vytáhnout několik tužek a podobně a při této příležitosti je dát do pouzdra a zavřít ho. Pokud vyučující přejde lavici a jde dopředu, pak můžeš pouzdro zase nenápadně otevřít. Pokud jde ovšem dozadu tak to nedoporučuji protože se může otočit a v nejhorším případě i vrátit zpět.
Další způsob je že si tahák napíšeš na lavici. Já doporučuji tužkou, je to nejlepší způsob, v případě ohrožení se jde velmi rychle a snadno zbavit důkazů :-D. Ovšem pozor aby sis ho sám/sama nesmazala rukou když budeš psát. Potom už jen stačí dávat pozor, aby vyučující neprocházel lavice a nezvedal papíry kde jsou taháky(tento nepříjemný incident se mi stal, a bohužel jsem měla na lavici tento tahák, ale jelikož to tak měla polovina třídy tak učitel jen procházel lavice a rukou ty taháky mazal, takže mi to vyšlo!:-D). A taky pozor na to, aby sis neposunul/la test a aby tento tahák nešel vidět.
Další způsob, ale né příliš bezpečný(my jsme si ho už v naší třídě vyzkoušelicritt), je že si tahák napíšeš křídou na tabuli, měl by být co nejnenápadnější a nám to už několikrát vyšlo i když párkrát na to učitelé přišli... Pozor na učitele kteří nechápou srandu, ti by celé třídě potom dali o to těžší test!
Několikrát se mi (a i dalším) osvědčil tahák napsaný na parapetu(musíš ale sedět u okna). Nejvhodnější je ho napsat tužkou a ne ho příliž vyrýt, protože jsme ho kolikrát nemohli vygumovat. Ovšem taky nedoporučuji u agresivních učitelů. U toho u kterého jsme to mnohokrát vyzkoušeli nám to vyšlo(a to byl feest vyrytý tužkou že šel vidět snad už z chodbycritt a učitel o tom dokonce věděl, ale nic nám neřekl a nechal nás z něj opisovat z vesela dál).
V dalším případě jsou také mé oblíbené taháky v průsvitné průpisce. Stačí když si na kousek papíru, který si nejdřív dobře přeměř ať ti tam vleze, napíšeš svůj tahák a ten si potom vložíš do průpisky. Je vhodné aby psala a aby měla průsvitný obal, ale ne zas na tolik, aby šel ten tahák vidět až moc. Ale taky záleží na tom, jak máte dobrý zrak. Já si své taháky dělala velmi malé, takže je nemohl nikdo kromě mě přečíst.
Několikrát jsme si psali taháky na rámy oken. V tomto případě je také vhodné mít velmi dobrý zrak, ale pozor na to, že i učitelé ho mohoui mít dobrý. Je vhodné je psát pentilkou a jemně, aby nebyl příliš nápadný.
Tak a to by pro dnešek stačilo. Je spousta dalších způsobů jak a kam si dát tahák, ale všechny tady vypisovat nebudu. Takže doufám že ti tady z toho něco pomohlo a hodně štěstí při testech a hlavně se nenech chytit!!!:-D
!!!Několik základních pravidel pro opisování!!!


1. Být v učebně první a najít si nejlepší místo k opisování. Ve třídách kde jsou lavice spojené do řad a je jen jedna ulička vedle lavic je zpravidla nejlepší místo v zadních lavicích u zdi. Super je když za sebou máte ještě jednu řadu lavic aby k vám nikdo nemohl. Když jsou lavice spojené k sobě ale uličky jsou po obouch stranách tak je nejlepší sedět někde uprostřed. No a u klasického postavení lavic v řadách kde jsou uličky mezi každou řadou se musíme řídit postavením strolu učitele a zvykama učitele. Ale já jsem si vybíral místa vzadu napoti stolu učitele a ty nebyly vůbec špatný, ale tohle je individuální.

2. Mít super souseda. Soused musí mít pro vaše opisování pochopení. Nesmí se bát opisovat a musí vám s opisováním pomáhat. Když něco umí tak to není na škodu. Vy mu ale musíte taky pomáhat, protože jestli vás kryje tak to musíte ocenit a i za cenu toho, že vaše písemka nebude stoprocentní a musíte mu poradit.

3. A poslední pravidlo je to, že to na vás nesmí být vidět. V tomhle oboru se totiž červenání nebere jako roztomilé. Je to nepřípustné, protože tak necháte vyhrát učitele a to není dobré. A když už to na vás vidět je tak to dělejte tak aby vás nechytil. Jednou se naučte a zkuste nachytat učitele na to aby si myslel, že opisujete. Podmínkou ale je aby se šel alespoň jednou přesvědčit jestli nemáte tahák. Když zjistí že ne, máte pro příště vyhráno (proč si to ale tak komplikovat).

Není pravidlem, že malý tahák dobrý tahák. Ze své zkušenosti můžu říct, že velké taháky nemají chybu a mnohdy jsou lepší než nějaké malé potvory. Učitelé nejsou tak chytří aby prokoukli, že vaše A4 kterou máte položenou na lavici, není papír na který píšete písemku, ale nádherný tahák, na který se slabou tužkou zdatnému opisovateli podaří hravě zmáčknout celý sešit.
!! Nikoho nenabádáme k dělání taháků, ani jejich používání a neručíme za obsah dokumentů, které jsou volně ke stažení na této stránce !!

Návod pro úspěšné používání taháků

 • doporučuji zalepit tahák do izolepy (pokud zrovna nemáte doma laminátovací stroj), je pak pevnější, nedá se tak snadno zmuchlat (a když ho zmuchláte dá se dobře vrátit do původního stavu) a hlavně je odolnější vůči potu
 • když si tahák vytisknete, zvírazňovačem si znovu označne důležité pojmy (lepší orientace zaručena)
 • používejte výhradně písmo Arial, velikost (3-5 ...podle kvality tiskárny a vašich očí), nastavte si řádkování 0,9 (+10% informací), proložení znaků zmenšete na 90%, používejte tučné písmo (Ctrl+B), kurzívu a podtržené
 • tahák o šířce 5cm (+/- podle velikosti ruky) jedině do ruky, větší pod papír, překládejte, skládejte (vyplácí se to)
 • viděl jsem různé komplikované mechanismy na skování taháků, je to ale jen zdržovadlo
 • dlouhý rukáv, košile s kapsama, bordel na lavici => usnadní schování taháku v krizové situaci
 • když tahák nepotřebuji, hned ho zastrčím do kapsy (učitel nemá právo vás prohledávat - to může učinit jen policie)
 • čím dál sedíte od katedry, tím lépe
 • zbytečně neprovokujte a nedívejte se učitelovi do očí (tím ho akorát k sobě přilákáte)
 • lidé, píšící levou rukou mají daleko více výhod při používání taháků
 • ověřená metoda je také tahák přelepit průhlednou lepící páskou na propisovací tužku, kterou píšete (musí být bílá) - drobné písmo, které je na taháku na propisce není téměř vidět

NEBUĎTE HLOUPÍ A NEUČTE SE VŠECHNO NAZPAMĚŤ, NĚČÍM JE PROŠTĚ LEPŠÍ SE VŮBEC NEZATĚŽOVAT.

Veselé Velikonoce Vám Přeje Tým myšlenka

21. března 2008 v 17:42 | Tým myšlenka |  Novinky
Odmyšlenákůpro vás Přejí IviQ,Coole,Fogytko,Langoš

Něco z Fyziky !!

21. března 2008 v 15:59 | IviQ |  Pomůcky
POZOR! V textech se často odkazuji na publikaci Fyzika v kostce - "podívej se do kostky" apod. - je to důsledek toho, že jsem tyto otázky psal původně pro potřebu mé a mých spolužáků, kteří většinou tuto publikaci mají. Až se mi podaří ji někde půjčit, doplním informace do textu.